Dokumenty na stiahnutie

Tu nájdete zoznam všetkých potrebných dokumentov vo formáte PDF.

Predzmluvné informácie

Súčasťou dokumentu sú Informácie pre klienta (záujemcu o pristúpenie do poistenia), Informačný dokument o poistnom produkte (IPID), Zmluvné podmienky pre jednotlivé poistenia a Informácie o spracúvaní osobných údajov v neživotnom poistení.

Predzmluvné informácie

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

V dokumente nájdete informácie o princípoch spracúvania vašich osobných údajov a o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov na portáli Boatsafe.sk. Pri ich spracúvaní sa riadime právnymi predpismi, najmä zákonom o ochrane osobných údajov.

Stiahnuť dokument

Zoznam činností a športov

Súčasťou Boatsafe cestovného poistenia sú nielen športy a činnosti bez nutnosti pripoistenia, ale zahŕňa tiež jachting, vodný motorizmus, jet-surf a kiting.

Stiahnuť dokument

Cenník - Poistenie kaucie

Prehľad cien podľa typu poistenia, balíka poistenia a limitov plnenia.

Stiahnuť dokument

Cenník - Poistenie zodpovednosti

Prehľad cien podľa jednotlivých balíkov poistenia. Výhodnejšia cena spolu s poistením kaucie.

Stiahnuť dokument

Cenník - Cestovné poistenie

Prehľad cien podľa typu poistenia a územnej platnosti. Súčasťou dokumentu sú tiež limity poistného krytie.

Stiahnuť dokument

Cenník - Poistenie storna

Prehľad cien podľa typu poistenia a limitu plnenia. V dokumente nájdete prehľadne cenu poistenia storna v základe i cenu za jednotlivé pripoistenia.

Stiahnuť dokument

Cenník - Asistencia na mori SeaHelp

Prehľad poplatkov za členstvo podľa typu členstva, dĺžky a oblasti plavby.

Stiahnuť dokument

Poistná udalosť

V dokumente nájdete návod, ako postupovať v prípade, že dôjde k poistnej udalosti. Súčasťou návodu je i zoznam všetkých potrebných dokumentov, ktoré budete k ich nahláseniu potrebovať.

Poistnú udalosť v rámci cestovného poistenia alebo poistenia storna je treba okrem iného nahlásiť prostredníctvom vyplneného formulára Oznámenie škodovej udalosti. Tento formulár je možné vyplniť iba po otvorení v aplikácii Adobe Acrobat nebo Adobe Reader.

Poistná udalosť - Poistenie kaucie

Poistná udalosť - Poistenie zodpovednosti

Poistná udalosť - Cestovné poistenie

Poistná udalosť - Poistenie storna

Oznámenie škodovej udalosti - cestovné poistenie

Oznámenie škodovej udalosti - poistenie storna

Marketingový súhlas

Boatsafe marketingový súhlas ponúka veľa výhod. Klientom poskytujeme užitočné informácie, vytvárame a pravidelne aktualizujeme blog, v ktorom nájdu veľa praktických rád ohľadom prenájmu jachty aj samotného jachtárčenia. Súčasne tiež pre našich klientov organizujeme online prednášky a prinášame novinky zo sveta jachtárov. Marketingový súhlas je možné kedykoľvek poskytnúť i odvolať v rámci klientskej zóny.

Stiahnuť dokument

Logo a ochranná známka

Logo Boatsafe vrátane sloganu "Od jachtárov pre jachtárov" je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Rentsafe z.s. Akékoľvek zneužitie bez zvolenia spoločnosti Rentsafe z.s. je výslovne zakázané. Viac informácií nájdete v databáze Úradu priemyselného vlastníctva ČR tu.

Stiahnuť logo

Boatsafe Skippers Club

Boatsafe Skippers Club prepája členov s komunitou profi jachtárov a jeho členom sa môže stať ktokoľvek po zaplatení členského poplatku. Členstvo je možné kúpiť na stránke Skippers Clubu, počas nákupu našich produktov alebo si ho môžete aktivovať v klientskej zóne a vzniká dňom zaplatenia členského príspevku. Zakúpením členstva v Boatsafe Skippers Clube sa stávate pasívnym členom spolku Rentsafe z.s. Kompletné informácie týkajúce sa členstva nájdete v dokumente Úplné znenie stanov spolku.

Úplné znenie stanov spolku

Prihláška do spolku