Informácie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana vášho súkromia nie je našou prioritou, je to náš štandard. Sme zodpovední a s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame tak, ako by to boli naše vlastné.

V dokumente nájdete informácie o princípoch spracúvania vašich osobných údajov a o vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov na portáli Boatsafe.sk. Pri ich spracúvaní sa riadime právnymi predpismi, najmä zákonom o ochrane osobných údajov.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je společnost Rentsafe SK s. r. o.