Časté otázky

Zhrnuli sme pre vás tie najčastejšie otázky a odpovede.

Všeobecné otázky

Kde nájdem poistné podmienky, ktorými sa Boatsafe poistenie riadi?

Poistné podmienky ku všetkým našim produktom nájdete na stiahnutie tu.

Za akých podmienok môžem od poistenia odstúpiť?

Pri celoročnom poistení v prípade obchodu na diaľku (napríklad online alebo telefonicky) je možné od poistenia odstúpiť bez udania dôvodu, a to v lehote do 14 dní od pristúpenia do poistenia. Oznámenie o odstúpení od poistenia je možné zaslať e-mailom na info@boatsafe.cz. Podrobnejšie informácie ohľadom odstúpenia od zmluvy alebo jej vypovedanie nájdete v dokumente Predzmluvné informácie, ktorý je na stiahnutie tu.

Kde nájdem informácie o ochrane osobných údajov?

Informácie o ochrane osobných údajov nájdete v dokumente, ktorý je na stiahnutie tu.

Akým spôsobom sa Boatsafe poistenie uzatvára a platí?

Rozsah poistenia si zvolíte v rámci nášho online kalkulátora a zaplatíte platobnou kartou alebo prevodom. Všetky potrebné dokumenty od nás obdržíte behom pár minút e-mailom.

Aký je rozdiel medzi rekreačným jachtárom a profíkom?

Rekreačný jachtár jazdí bez nároku na honorár, zatiaľ čo profík jazdí za úplatu.

Chcem si uzavrieť Boatsafe poistenie. Kedy mám nárok na balíčkovú zľavu?

Nárok na zľavu vzniká pri súčasnom uzavretí poistenia kaucie a ktoréhokoľvek z ďalších Boatsafe produktov.

Mám zakúpené poistenie storna, ale poistenie kaucie si chcem uzavrieť až tesne predtým, než si prevezmem loď. Budem mať nárok na balíčkovú zľavu?

Áno, stačí si v klientskej zóne vyhľadať uzavreté poistenie storna a priamo tam si k tejto zmluve dodatočne uzavrieť poistenie kaucie. Zľava sa automaticky uplatní behom nákupu.

Uzavrel som si celoročné poistenie kaucie a cestovné poistenie vrátane poistenia storna. Prenájom sa však zrušil a tak by som si chcel posunúť počiatok celoročného poistenia kaucie na neskorší termín. Je to možné?

Bohužiaľ, začiatok poistenia nie je možné meniť. V tomto prípade odporúčame uzavrieť si najskôr cestovné poistenie s poistením storna a celoročné poistenie kaucie si môžete uzavrieť až tesne pred prvým preberaním lode.

Poistenie kaucie

Kde nájdem poistné podmienky, ktorými sa Boatsafe poistenie kaucie riadi?

Poistné podmienky ku všetkým našim produktom nájdete na stiahnutie tu.

Kde všade platí Boatsafe poistenie kaucie?

Boatsafe poistenie kaucie je platné po celom svete vrátane Slovenskej republiky bez vplyvu na cenu.

Až s príchodom do maríny som si uvedomil, že nemám uzavreté poistenie kaucie. Do kedy je možné ho uzavrieť?

Uzavrieť si poistenie kaucie je možné kedykoľvek, najneskôr však pre zahájením procesu preberania plavidla od prenajímateľa.

Aký je základný rozdiel medzi jednorazovým a celoročným Boatsafe poistením kaucie?

Jednorazové poistenie kaucie sa viaže na konkrétnu loď, ktorú musíte špecifikovať pri uzatváraní poistenia, a je obmedzené dĺžkou trvania prenájmu tejto lode (maximálne 30 dní). Celoročné poistenie je prenosné z lode na loď. Poistenie končí uplynutím jedného roku.

Z akých balíkov Boatsafe poistenia kaucie si môžem vybrať?

1. Základným balíkom je Dovolenka – jednorazové poistenie kaucie pre rekreačného jachtára. Pokiaľ vyrážate na loď raz za rok, je tento balík presne pre vás.
2. Pre jachtárov, ktorí vyrážajú na more aspoň dvakrát ročne, je výhodnejší celoročný balík Jachtár. Vyplatí sa už od dvoch plavieb ročne.
3. Pre pretekárov máme balík Regata – jednorazové poistenie kaucie, ktoré platí aj na pretekoch.
4. A pokiaľ kombinujete plavby za úplatu, dovolenky a tiež sa zúčastňujete regát, odporúčame najkomplexnejšie poistenie zodpovednosti Profík – celoročné poistenie, ktoré zahŕňa balík Jachtár a Regata. S jedným poistením tak môžeme behom roka vyraziť na dovolenku, na regatu i na plavbu s klientmi a vždy vám kryjeme chrbát.

Môžem si ako právnická osoba uzavrieť celoročné poistenie kaucie?

Nie, celoročné poistenie kaucie si môže uzavrieť iba fyzická osoba.

Aký je rozdiel medzi bežným (rekreačným) jachtárom a profíkom?

Rekreačný jachtár jazdí bez nároku na honorár, zatiaľ čo profík jazdí za úplatu.

Čo sú doplnkové plachty?

Za doplnkové plachty považujeme spinaker, genaker a code zero.

Je možné jednorazovo navýšiť limit poistenia kaucie, ktorý mám uzavretý v rámci celoročného poistenia?

Áno, stačí si v klientskej zóne vyhľadať uzavreté poistenie kaucie a priamo tam si k tomuto poisteniu môžete za doplatok jednorazovo navýšiť limit. Toto jednorazové navýšenie bude viazané na prenájom konkrétnej lode.

Vzťahuje sa Boatsafe poistenie kaucie i na škody, ktoré vzniknú odcudzením?

Áno, takúto škodu však musíte nahlásiť polícii alebo kapitanátu.

Nespôsobil som behom plavby žiadnu škodu a nečerpal tak poistné plnenie. Mám nárok na nejaký bonus?

Ak ste mali uzavreté poistenie v rámci balíka Dovolenka alebo Regata a behom plavby ste nespôsobili žiadnu škodu, získate tak zľavu 50 % na ďalšie poistenie v rámci balíka Dovolenka. Stačí, keď v rámci nákupu zadáte v poslednom kroku číslo potvrdenia o poistení vášho predchádzajúceho poistenia.

Môžem si ako profesionálny skipper uzavrieť celoročné poistenie pre rekreačného jachtára?

Určite nie. Takéto poistenie by bolo považované za neplatné.

Poistenie zodpovednosti skippera a členov posádky

Kde nájdem poistné podmienky, ktorými sa Boatsafe poistenie zodpovednosti skippera riadi?

Poistné podmienky ku všetkým našim produktom nájdete na stiahnutie tu.

Kde všade platí Boatsafe poistenie zodpovednosti skippera?

Boatsafe poistenie zodpovednosti skippera je platné pre oblasť Európy vrátane Kanárskych ostrovov, ostrova Madeira, Azorských ostrovov, Islandu, Turecka a Čierneho mora.

Nahrádza poistenie zodpovednosti skippera bežné poistenie plavidla?

Určite nie. Poistenie zodpovednosti skippera sa na plavidlo a jeho prevádzku vzťahuje len v tom prípade, ak z dôvodu vašej hrubej nedbanlivosti zlyhá bežné poistenie plavidla uzavreté jeho prenajímateľom.

Vzťahuje sa poistenie zodpovednosti skippera na prípad, kedy jeden člen posádky spôsobí zranenie druhému?

Áno, ale len v prípade, že sa nejedná o blízke osoby.

Kto je blízka osoba?

Blízka osoba je fyzická osoba, ktorá je s poisteným v rodinnom či obdobnom pomere a žije s poisteným v spoločnej domácnosti ( osoba blízka poistenému); rovnako sa jedná o fyzickú osobu, ktorá je v rodinnom či obdobnom pomere k blízkej osobe poistenému a žije s poisteným a blízkou osobou poistenému v spoločnej domácnosti.

Aký je rozdiel medzi bežným (rekreačným) jachtárom a profíkom?

Rekreačný jachtár jazdí bez nároku na honorár, zatiaľ čo profík jazdí za úplatu.

Čo znamená nemajetková ujma?

Za nemajetkovú ujmu považuje zákon napr. sťaženie spoločenského uplatnenia, duševné útrapy pozostalých, náklady na pohreb, peňažné dávky a i.

Aké vodné športy môžem prevádzkovať s Boatsafe poistením zodpovednosti?

Za vodné športy považujeme vodné lyže a ďalšie predmety určené výrobcom k ťahaniu za plavidlom, subwing, standup paddleboard, morské kajaky, kiteboarding, surf a jetsurf.

Môžem si ako profesionálny skipper uzavrieť celoročné poistenie pre rekreačného jachtára?

Určite nie. Takéto poistenie by bolo považované za neplatné.

Z akých balíkov Boatsafe poistenia zodpovednosti skippera si môžem vybrať?

1. Základným balíkom je Dovolenka – jednorazové poistenie zodpovednosti pre rekreačného jachtára. Pokiaľ vyrážate na loď raz za rok, je tento balík presne pre vás.
2. Pre jachtárov, ktorí vyrážajú na more aspoň dvakrát ročne, je výhodnejší celoročný balík Jachtár. Vyplatí sa už od dvoch plavieb ročne.
3. Pre pretekárov máme balík Regata – jednorazové poistenie zodpovednosti, ktoré platí aj na pretekoch.
4. A pokiaľ kombinujete plavby za úplatu, dovolenky a tiež sa zúčastňujete regát, odporúčame najkomplexnejšie poistenie zodpovednosti Profík – celoročné poistenie, ktoré zahŕňa balík Jachtár a Regata. S jedným poistením tak môžeme behom roka vyraziť na dovolenku, na regatu i na plavbu s klientmi a vždy vám kryjeme chrbát.

Cestovné poistenie a poistenie storna

Kde nájdem poistné podmienky, ktorými sa Boatsafe cestovné poistenie riadi?

Poistné podmienky ku všetkým našim produktom nájdete na stiahnutie tu.

Aká je územná platnosť Boatsafe cestovného poistenia?

Boatsafe cestovné poistenie je možné uzavrieť v rámci Európy aj na celý svet.

Je ochorenie COVID-19 kryté v rámci cestovného poistenia?

Áno, cestovné poistenie vás kryje aj v prípade ochorenia COVID-19. Kryjeme liečebné náklady až do plného limitu, ktorý ste si vybrali - 400 000 € alebo 4 mil. €.

Kde nájdem cenník a poistné limity Boatsafe cestovného poistenia?

Cenník i poistné limity k Boatsafe cestovnému poisteniu nájdete na stiahnutie tu.

Prečo by som si mal uzatvárať cestovné poistenie, keď už ho mám na svojej platobnej karte?

Pretože Boatsafe cestovné poistenie je určené špeciálne pre jachtárov a kryje vás nad rámec bežného cestovného poistenia. Súčasťou poistenia je okrem iného aj právna ochrana, v prípade ohrozenia zdravia či života zásah asistenčnej služby až do 200 námorných míľ od pobrežia, v prípade sporu spojeného s prevádzkovaním lode a vodných športov.

Keď si uzavriem Boatsafe cestovné poistenie na celý rok, môžem ho využiť aj počas dovolenky, ktorá sa netýka jachtingu?

Áno, naše cestovné poistenie vás kryje aj pri aktivitách alebo športoch, ktoré sa netýkajú jachtingu. Môžete ho využiť aj počas zimnej dovolenky v horách alebo počas poznávacích zájazdov v zahraničí.

Kde nájdem zoznam činností a športov, na ktoré sa cestovné poistenie vzťahuje?

Zoznam všetkých činností a športov nájdete na stiahnutie tu. Boatsafe cestovné poistenie sa vzťahuje nielen na športy a činnosti bez nutnosti pripoistenia, ale zahŕňa aj nebezpečné športy vrátane jetsurfu a kitingu.

Kryje ma Boatsafe cestovné poistenie aj v prípade, keby som sa kvôli pozitívnemu testu nemôžem vrátiť späť domov?

Áno, v základnom Boatsafe cestovnom poistení:
• sa všetkým osobám, ktoré majú uzavreté cestovné poistenie, automaticky ZDARMA toto poistenie predlžuje o nevyhnutne dlhú dobu (teda dobu karantény a dobu potrebnú na návrat do miesta bydliska uvedeného v potvrdení o poistení) a ďalej
• je liečba osoby trpiacej príznakmi ochorenia (nutné doložiť lekárskou správou) hradená nad rámec poistných podmienok (to platí i v prípade, že sa neskôr nákaza nepotvrdí).

Kryje Boatsafe cestovné poistenie tiež náklady spojené s predĺžením pobytu z dôvodu nútenej karantény?

Áno, ale len v prípade, že si v rámci Boatsafe cestovného poistenia uzavriete aj poistenie storna. Pokiaľ doba karantény presiahne dobu plánovaného pobytu, v tom prípade uhradíme navyše karanténu nariadenú miestnym lekárom či hygienikom, tzn. ubytovanie, stravné a návrat do SR, a to do výšky 80 % nákladov, max. však do výšky dojednanej poistnej čiastky poistenia stornovacích poplatkov.

Asistencia SeaHelp

Kde nájdem poistné podmienky, ktorými sa asistencia SeaHelp riadi?

Obchodné podmienky k asistencii SeaHelp nájdete na stiahnutie tu.

Kde všade platí asistencia SeaHelp? Pôsobí aj inde než v Chorvátsku?

Asistencia SeaHelp pôsobí v týchto oblastiach:
● Chorvátsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, Slovinsko
● Španielsko a Baleáry (pre túto oblasť je asistencia s príplatkom)
Územnú platnosť nájdete prehľadne tu.

Kedy môžem využiť asistenciu SeaHelp?

Asistenciu SeaHelp využijete, keď sa plavíte na charterovej lodi, a to aj vtedy, keď nie ste kapitánom (veliteľom) jachty.

Je asistencia SeaHelp naozaj k dispozícii 24 hodín denne?

Áno, od mája do septembra poskytuje asistencia SeaHelp služby bez ohľadu na deň a dennú hodinu, teda 24 hodín denne a 7 dní v týždni. Od októbra do apríla poskytuje SeaHelp svoje služby s obmedzením od 8:00 do 16:00 (na pobreží Baltického mora vôbec).

Za jak dlouho po nahlášení ke mně asistence SeaHelp přijede?

Asistence SeaHelp garantuje nejrychlejší zásah kdekoliv v Chorvatsku do 2 hodin, a to i během sezóny (průměrný čas je 40 minut). Zásahové lodě SeaHelp dosahují rychlosti až 48 uzlů.

Ako si zavolám pomoc asistencie SeaHelp?

Najjednoduchšie a najrýchlejšie je zavolanie pomocou jednoduchej mobilnej aplikácie SeaHelp. Stačí stlačiť tlačidlo SOS, ktorým rovno zapnete zdieľanie svojej polohy. Zavolať môžete aj priamo na HotLine 00385 919 112 112 (Jadranské more) alebo 00800 112 00 112.

Aký je rozdiel medzi členstvom na 14 dní (SeaHelp CharterPass) a ročným členstvom (SeaHelp CharterPass 365)?

V rámci SeaHelp CharterPassu sa členstvo vzťahuje na konkrétnu charterovú loď, platí max. 14 dní a SeaHelp poskytuje služby iba pre danú prenajatú loď a jej posádku. Oproti tomu SeaHelp CharterPass 365 je platný celý rok a vzťahuje sa na člena SeaHelp (nie na konkrétnu loď), je teda prenosný z lode na loď. A služby SeaHelp potom môže využiť ktokoľvek z posádky, kto sa s členom plaví.

Je nejako obmedzený počet zásahov/výjazdov asistencie SeaHelp?

V rámci svojho členstva máte nárok na neobmedzený počet zásahov. Iba opakujúce sa poruchy (pomoc pri naštartovaní...) sú poskytované bezplatne len trikrát.

Čo presne znamená ľahké nasadnutie na plytčinu?

O ľahké nasadnutie ide v prípade, keď loď nevystupuje z vody viac než 10 cm oproti normálnemu stavu (nad obvyklý ponor) a hlavne, je po stiahnutí opäť schopná bezpečnej samostatnej plavby.

Aká je cena za palivo, ktoré mi v prípade potreby privezú ako členovi asistencie SeaHelp?

Cena paliva (v objeme do 20 litrov) je účtovaná podľa aktuálnej tržnej ceny. Musí byť uhradená na mieste, v hotovosti a v mene krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Od kedy po uzavretí členstva môžem využívať služby SeaHelp?

Ročné členstvo SeaHelp CharterPass 365 začína okamžikom uplynutia 72 hodín od uzavretia zmluvy (pripísania členského poplatku na účet SeaHelp).
Jednorazové členstvo SeaHelp CharterPass je aktivované ihneď po pripísaní platby členského poplatku na účet.

Je možné využiť asistenciu SeaHelp aj v maríne?

Nie, SeaHelp poskytuje služby výhradne mimo vody prístavov a marín.

Ako môžem využiť meteoporadeoooonstvo a poradenstvo k revíru?

Nezáväzné informácie o počasí a poradenstve je pre všetkých členov SeaHelp bezplatné a dostupné na tel. čísle 0038551855404, v období od mája do októbra (pondelok až piatok od 8.00 do 20.00, v sobotu od 8.00 do 13.00).

Čo keď budem potrebovať väčšiu pomoc, ktorú nepokryje členstvo v SeaHelp?

Asistencia SeaHelp poskytuje i služby za úplatu. Tie budú členovi vyfakturované podľa platného cenníku SeaHelp. Člen bude pred uskutočnením týchto úkonov o ich spoplatnení a výške čiastky informovaný. Zásahové lode sú vybavené aj pre riešenie väčších problémov a dokážu eliminovať škodu – využívajú napríklad vztlakové vankúše, veľmi výkonné pumpy...

Nenašli ste odpoveď?

Zavolajte alebo napíšte Martine

Martina Sobotová

Martina Sobotová

Oddelenie zákazníckej podpory

Tel. (+420) 723 025 025

E-mail: martina@boatsafe.sk