Novinka

Cestovné poistenie pre jachtárov

Myslíme na všetko, čo sa môže počas prenájmu lode prihodiť. A postaráme sa o vás nad rámce bežného cestovného poistenia.

Spočítať poistenie
Oproti bežnému cestovnému poisteniu kryje Boatsafe cestovné poistenie už v základe jachting a vodný motorizmus.
Zavrieť

Hlavné výhody pre jachtárov

Asistenčné služby

Pri ohrození zdravia či života garantujeme zásah až do 200 námorných míľ od pobrežia.

Vodné športy

Kryjeme všetky možné vodné športy, ako windsurfing, kiting, vodné lyže a i.

Právna ochrana

V prípade sporu spojeného s prevádzkovaním lode vám zaistíme právnu pomoc.

Tým to nekončí

Základný balíček ďalej pokrýva

 • liečebné náklady (vrátane COVID-19)
 • poistenie zodpovednosti
 • poistenie osobných vecí a elektroniky
 • úrazové poistenie

Viete, že ...

 • ... si môžete k cestovnému poisteniu ako bonus uzavrieť revolučné poistenie storna?
 • súčasťou poistenia sú aj náklady na náhradu stratených cestovných dokladov?
 • si u nás môžete uzavrieť aj celoročné poistenie?
 • ... naše poistenie vás kryje aj pri aktivitách alebo športoch, ktoré sa netýkajú jachtingu?
Viac informácií

Ako funguje cestovné poistenie a poistenie storna?

Na časovej osi prehľadne zobrazujeme modelový príklad lehoty na uzavretie a platnosti poistenia storna a nadväzujúceho cestovného poistenia.

1. 10. 2020Dátum úhrady prenájmu alebo prvej splátky
Lehota na uzavretie poistenia storna

1. 10. – 31. 10. 2020

Poistenie storna musí byť uzavreté najneskôr do 30 dní od dátumu zaplatenia nájomného alebo prvej splátky a uzatvára sa vždy na celkovú cenu prenájmu.

31. 10. 2020Posledný deň pre uzavretie poistenia storna
Platnosť poistenia storna

1. 11. – 1. 7. 2021

Kryje pre prípad:

 • ochorenia (vrátane COVID-19), úrazu alebo smrti poistenej osoby a jeho príbuzných
 • straty zamestnania

Možné pripoistiť:

 • úpadok charteru
 • COVID - úradné rozhodnutie pre prípad uzavretia hraníc, zákazu vstupu slovenských občanov do cieľovej krajiny alebo osobnej karantény
1. 7. 2021Dátum odchodu na loď do cieľovej destinácie
3. 7. 2021Dátum vyplávania (pred vyplávaním si uzavrite poistenie kaucie a ďalšie naše produkty)
Platnosť cestovného poistenia

1. 7. – 14. 7. 2021

Obsahuje okrem iného:

 • liečebné náklady (vrátane COVID-19) do plného limitu aj v najrizikovejších zónach
 • asistenčné služby v prípade ohrozenia zdravia či života
 • vodné športy
 • právnu ochranu
14. 7. 2021Dátum predpokladaného príchodu domov

Od 14. 7. 2021

1. možnosť: idete domov => cestovné poistenie zaniká návratom do SR
2. možnosť: ste COVID pozitívny => nastupujete do nútenej karantény

a) cestovné poistenie sa zdarma predlžuje až do návratu do SR

b) v prípade, že ste si uzavreli cestovné poistenie vrátane poistenia storna, zaplatíme vám 80 % nákladov na náhradné ubytovanie, stravné a návrat do SR, to všetko do výšky ceny prenájmu lode

Časté otázky

Kde nájdem poistné podmienky, ktorými sa Boatsafe cestovné poistenie riadi?

Poistné podmienky ku všetkým našim produktom nájdete na stiahnutie tu.

Aká je územná platnosť Boatsafe cestovného poistenia?

Boatsafe cestovné poistenie je možné uzavrieť v rámci Európy aj na celý svet.

Je ochorenie COVID-19 kryté v rámci cestovného poistenia?

Áno, cestovné poistenie vás kryje aj v prípade ochorenia COVID-19. Kryjeme liečebné náklady až do plného limitu, ktorý ste si vybrali - 400 000 € alebo 4 mil. €.

Kde nájdem cenník a poistné limity Boatsafe cestovného poistenia?

Cenník i poistné limity k Boatsafe cestovnému poisteniu nájdete na stiahnutie tu.

Prečo by som si mal uzatvárať cestovné poistenie, keď už ho mám na svojej platobnej karte?

Pretože Boatsafe cestovné poistenie je určené špeciálne pre jachtárov a kryje vás nad rámec bežného cestovného poistenia. Súčasťou poistenia je okrem iného aj právna ochrana, v prípade ohrozenia zdravia či života zásah asistenčnej služby až do 200 námorných míľ od pobrežia, v prípade sporu spojeného s prevádzkovaním lode a vodných športov.

Keď si uzavriem Boatsafe cestovné poistenie na celý rok, môžem ho využiť aj počas dovolenky, ktorá sa netýka jachtingu?

Áno, naše cestovné poistenie vás kryje aj pri aktivitách alebo športoch, ktoré sa netýkajú jachtingu. Môžete ho využiť aj počas zimnej dovolenky v horách alebo počas poznávacích zájazdov v zahraničí.

Kde nájdem zoznam činností a športov, na ktoré sa cestovné poistenie vzťahuje?

Zoznam všetkých činností a športov nájdete na stiahnutie tu. Boatsafe cestovné poistenie sa vzťahuje nielen na športy a činnosti bez nutnosti pripoistenia, ale zahŕňa aj nebezpečné športy vrátane jetsurfu a kitingu.

Kryje ma Boatsafe cestovné poistenie aj v prípade, keby som sa kvôli pozitívnemu testu nemôžem vrátiť späť domov?

Áno, v základnom Boatsafe cestovnom poistení:
• sa všetkým osobám, ktoré majú uzavreté cestovné poistenie, automaticky ZDARMA toto poistenie predlžuje o nevyhnutne dlhú dobu (teda dobu karantény a dobu potrebnú na návrat do miesta bydliska uvedeného v potvrdení o poistení) a ďalej
• je liečba osoby trpiacej príznakmi ochorenia (nutné doložiť lekárskou správou) hradená nad rámec poistných podmienok (to platí i v prípade, že sa neskôr nákaza nepotvrdí).

Kryje Boatsafe cestovné poistenie tiež náklady spojené s predĺžením pobytu z dôvodu nútenej karantény?

Áno, ale len v prípade, že si v rámci Boatsafe cestovného poistenia uzavriete aj poistenie storna. Pokiaľ doba karantény presiahne dobu plánovaného pobytu, v tom prípade uhradíme navyše karanténu nariadenú miestnym lekárom či hygienikom, tzn. ubytovanie, stravné a návrat do SR, a to do výšky 80 % nákladov, max. však do výšky dojednanej poistnej čiastky poistenia stornovacích poplatkov.