Čo vieme poistiť

Prečítajte si, čo všetko kryjú jednotlivé produkty poistenia Boatsafe.

Čo okrem iného obsahuje

poistenie kaucie?

Gelcoat

Naše poistenie kaucie zahŕňa poškodenie gelcoatu lode.

Pomocný čln a prívesný motor

Naše poistenie kaucie zahŕňa poškodenie alebo zničenie pomocného člna, prípadne utopenie prívesného motora či jeho odcudzenie.

Základné plachty

Naše poistenie kaucie zahŕňa poškodenie základného oplachtenia plavidla (hlavná plachta, gena, kosatka).

Doplnkové plachty

Ponúkame možnosť pripoistenia doplnkových plachiet (spinaker, genaker a code zero) s prirážkou vo výške 20 %. Naše poistenie pre profíkov a na regaty ako jediné na trhu zahŕňa poistenie doplnkových plachiet už v základe.

Prehľad cien

Čo okrem iného obsahuje

poistenie zodpovednosti skippera a členov posádky?

Hrubá nedbanlivosť

Poistenie ujmy spôsobenej hrubou nedbanlivosťou kryje škody, ktoré nie sú likvidné z havarijného či zákonného poistenia plavidla.

Ujma posádke

Poistenie zahŕňa aj ujmu spôsobenú posádke lode (na zdraví či živote), a to vrátane následnej nemajetkovej ujmy spôsobenej týmto osobám.

Pomocný čln

Poistenie zodpovednosti zahŕňa tiež ujmu spôsobenú prevádzkovaním pomocného člna plavidla.

Vodné športy

Poistenie zahŕňa aj ujmu spôsobenú prevádzkovaním vodných športov.

Ujma prenajímateľovi

Poistenie zahŕňa aj následnú finančnú ujmu spôsobenú prenajímateľovi poškodeného či zničeného plavidla v dôsledku jeho nemožnosti ho ďalej prenajať.

Životné prostredie

Poistenie zahŕňa aj ujmu, ktorú spôsobíte na životnom prostredí, napríklad únikom nafty do mora.

Prehľad cien

Čo okrem iného obsahuje

cestovné poistenie?

Asistenčná služba

Pri ohrození zdravia či života garantujeme v spolupráci s asistenčnou službou jej zásah až do 200 námorných míľ od pobrežia.

Liečebné náklady

Poistenie liečebných nákladov uzatvárame s dostatočným limitom poistného plnenia, a to vo výške 400 000 Eur alebo 4 mil. Eur.

Právna ochrana

Naše poistenie zahŕňa aj poistenie právnej ochrany s dôrazom na oblasť námorného práva, prenájmu a prevádzkovanie plavidla.

Vodné športy

Náš produkt zahŕňa aj poistenie všetkých možných vodných športov, ako napríklad vodné lyže alebo kiting.

Osobné veci vrátane elektroniky

Cestovné poistenie zahŕňa aj poistenie osobných vecí a elektroniky na palube plavidla (mobily, tablety a i.).

Nepretržitý pobyt pre profíkov

Pre profesionálneho skippera (vodcu plavidla, ktorý vedie dané plavidlo za honorár) neplatí ustanovenie o maximálnom počte 90 dní súvislého pobytu v cudzine. Profesionálny skipper má v cudzine možnosť nepretržitého pobytu.

Prehľad cien

Čo okrem iného obsahuje

poistenie storna prenájmu lode?

Choroba, úraz a smrť

Poistenie storna vás už v základe kryje nielen v prípade vášho ochorenia, úrazu, smrti, ale tiež v prípade ochorenia, úrazu, smrti niekoho z vašich príbuzných (vrátane ochorenia COVID-19).

Strata zamestnania

Naše poistenie storna vás kryje aj v prípade straty vášho zamestnania z dôvodu organizačných zmien.

Pripoistenie úpadku charteru

Môžeme vás pripoistiť pre prípad platobnej neschopnosti či nevôle charterového agenta a/alebo prenajímateľa plavidla.

Pripoistenie COVID - úradné rozhodnutie

Môžeme vás pripoistiť pre prípad úradného zásahu súvisiaceho s vývojom epidémie COVID (zmena statusu cieľovej destinácie z nízkeho na zvýšené riziko a/alebo zákaz vycestovať do cieľovej destinácie a/alebo zákaz vycestovania zo SR).

Formy poistného plnenia

Ponúkame možnosť čiastočného plnenia (kompenzácia za absentujúceho člena posádky) alebo úplného storna prenájmu alebo úhrady nákladov na prenájom profesionálneho skippera (v prípade absencie pôvodného skippera).

Prenájom lode vrátane súvisiacich služieb

Ponúkame možnosť pripoistenia dodatočných služieb súvisiacich s prenájmom lode (napr. letenky, prenájom posádky, a pod.).

Miesto na plavbe alebo podiel na cene lode

Vyrážate na poznávaciu alebo športovú plavbu s kapitánom? Poistite si storno "zájazdu". Stačí si uzavrieť poistenie storna vo výške svojho podielu z ceny prenájmu lode.

Prehľad cien

Čo okrem iného obsahuje

asistencia SeaHelp?

Uvoľnenie lán z hlavného propeleru

Asistencia SeaHelp pomáha členom vyriešiť problém s namotaným lanom alebo sieťou na hlavnom propeleri, a to kdekoľvek okrem maríny.

Stiahnutie pri ľahkom nasadnutí

V prípade ľahkého nasadnutia na plytčinu pomôže asistencia SeaHelp so stiahnutím lode. O ľahké nasadnutie sa jedná v tom prípade, keď loď nevystupuje z vody viac ako 10 cm oproti normálnemu stavu a po stiahnutí je opäť schopná samostatnej plavby.

Odťah lode z miesta nehody

Asistencia SeaHelp zaistí odťah lode z miesta havárie do najbližšieho prístavu alebo k žeriavu.

Príchod na miesto havárie

Asistenčná loď SeaHelp príde na miesto havárie bez toho, že by ste museli tento výjazd platiť.

Štart pomocou vonkajšieho zdroja

Pri problémoch so štartom sa môžete spoľahnúť na príchod asistencie SeaHelp. V prípade výpadku vlastného štartovacieho systému lode pomôže naštartovať pomocou elektrických káblov a externého zdroja elektrického prúdu.

Dovoz 20 litrov paliva

Ak nie je možné loďou člena pokračovať v ďalšej plavbe po mori z dôvodu nedostatku paliva, asistencia SeaHelp zaistí dodanie paliva (nafta alebo benzín) v objeme do 20 litrov.

Aktuálne MeteoVarovanie

Kapitáni SeaHelp majú neustály prehľad o vývoji počasia. Tieto aktuálne informácie spoločne s informáciami o službách na pobreží poskytujú bezplatne všetkým svojim členom. Stále aktuálnu oficiálnu predpoveď počasia získajú členovia tiež vďaka bezplatnej aplikácii SeaHelp pre mobilné zariadenia, kam sú aktuálne doručované i MeteoVarovania.

Preprava osôb

Každý člen SeaHelp i jeho posádka má právo byť jedenkrát ročne zdarma prepravená z lode na pevninu do najbližšieho prístavu. V prípade zranenia alebo ochorenia organizuje SeaHelp prostredníctvom svojej centrály cez SAR prepravu osoby ku sanitke. SeaHelp nie je záchranárska organizácia, zaisťuje iba prepravu.

Zvýhodnené služby partnerov

V rámci asistencie SeaHelp majú členovia k dispozícii výhodnejšie podmienky u vybraných partnerov. Jedná sa napríklad o nákup na čerpacích staniciach (námorná čerpacia stanica CRODUX a FLASH), nákup elektrobicykla alebo fotovýbavy, kotvenie v maríne a i.

Aplikácia SeaHelp

Pre členov je zdarma k dispozícii aplikácia SeaHelp, ktorá ponúka možnosť jednoduchého odoslania žiadosti o pomoc, ktorá zahŕňa odoslanie aktuálnej polohy telefónu. Podľa okolností hneď vyrazí zásahová loď alebo sú prijaté ďalšie opatrenia. Aplikácia tiež pomôže vyhľadať najbližšiu čerpaciu stanicu a zobraziť jej otváraciu dobu a používateľovi poskytuje aktualizovaný prístup k oficiálnej meteorologickej predpovedi (MeteoVarovania).

Stiahnite si aplikáciu SeaHelp pre iOS i Android
Prehľad cien

Čo pre vás pripravujeme?

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti skippera na území celého sveta